Se pot executa lucrari fara autorizatie de construire conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, iar nerespectarea ei duce la sactiuni cuprinse intre 1000 si 100000 ron .
Conform acestui act normativ, autorizatia de construire se emite la solicitarea proprietarlui, cu respectarea prevederilor din certificatul de urbanism si avizele aferente.

Conform Legii nr. 50/1991, se pot executa lucrari fara autorizatie de construire doar cele care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al acestora:

 

  • reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, inclusiv în situaţia în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu excepţia clădirilor declarate monumente istorice, in condiţiile legii;
  • reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executat
  • zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor
  • zugrăveli şi vopsitorii interioar
  • reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălz
  • reparaţii şi înlocuiri la pardoseli
  • reparaţii la instalaţiile interioare, la branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii, montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi.
– lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calităţii şi a formei arhitecturale a elementelor de faţadă, dacă aceste lucrări nu se executa la construcţii monumente istorice sau amplasate în zona de protecţie a acestora, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită astfel:
1. finisaje interioare şi exterioare: tencuieli, placaje şi alte asemenea 2. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces 3. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau acoperişului -dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă -la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente şi/sau a zonelor construite protejate, stabilite potrivit legii
– lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile aferen
– lucrări de foraje şi sondaje geotehnice pentru construcţii de importanţă normală sau redusă, situate în afara zonelor de protecţie instituite pentru zăcăminte acvifere;
– lucrări de compartimentare provizorie nestructural
– lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei cimitirului
Se pot executa lucrari fara autorizatie de construire , pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor şi florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundaţii şi platforme, precum şi fără racorduri şi/sau branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice, precum şi lucrări de reparaţii/reabilitări/retehnologizări, inclusiv modificarea, înlocuirea sau adăugarea de echipamente reţelelor de comunicaţii electroniceîn cazul în care pentru acestea nu sunt necesare şi lucrări asupra infrastructurilor fizice de susţinere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare generală din domeniul comunicaţiilor electroniceşi/sau operatorii de reţele