Indicatorii urbanistici POT si CUT sunt instrumente specific de lucru pentru a controla dezvoltarea durabila a zonelor urbane conform legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul. Indicatorii urbanistici POT si CUT se gasesc in certificatul de urbanism.

POT ( Procent de Ocupare al Terenului)

Este raportul dintre suprafata construita la sol (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) si suprafata terenului construit, care se inmulteste cu 100. Suprafaţa construită este proiectia la sol a cladirii, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a scărilor de acces, a platformelor. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită.
P.O.T-ul generează suprafața construită la sol maxim posibil raportat la suprafața terenului, cu excepția teraselor descoperite, a platformelor sau scărilor de acces.

CUT-ul (Coeficientul de Utilizare a Terenului)

reprezinta raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor etajelor supraterane adunate) a clădirii și suprafața terenului pe care este amplasată clădirea. Acest indice rezultă în general prin înmulțirea P.O.T.-ului cu numarul de etaje admise.
-spațiile tehnice;
-suprafața subsolurilor cu înălțimea libera de pâna la 1,80 m;
-aleile de acces pietonal și/sau carosabil din incintă, scările exterioare și trotuarele de protectie.
-spațiile destinate protecției civile;
-suprafața subsolurilor cu destinație strict pentru parcarea autovehiculelor;
-suprafața balcoanelor, logiilor și teraselor deschise și neacoperite, teraselor și compartimentelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile;

Excepții de calcul al indicatorilor urbanistici POT si CUT :

-dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculeaz în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața planșeelor deja existente la cele ale noii construcții.
-dacă o construcție nouă este edificată pe un teren care cuprinde o clădire ce nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici ( POT si CUT ) se calculează adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale construcțiilor noi;

Daca aveti intrebari despre coeficientii urbanistici de construire POT si CUT ne puteti trimite pe mail certificatul de urbanism, iar echipa noastra va va raspunde in cel mai scurt timp.